ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

29 พฤศจิกายน 2564